Käyttö-ja hoitosuunnitelma

 

28.4.2015

Puulaveden käyttö-ja hoitosuunnitelma (KHS) vuosille 2015 - 2019

Puulan kalastusalueelle on yhteistyössä kalastuslueen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa laadittu uusi käyttö-ja hoitosuunnitelma. Kalastualue hyväksyi suunnitelman   vuosikokouksessaan Hirvensalmen kunnantalolla 28.4.2015.

Suunitelma aukeaa TÄSTÄja taustatietoina olevat liitteet TÄSTÄ

Suunnitelman laatijana on toiminut Nablabs Oy Jyväskylästä. Uuuta suunnitelmassa on, että  siinä kalastukseen ja kalavesien hoitoon on yhdistetty myös vesienhoitoon liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Hanke on valtakunnallinen pilot-projekti, jonka tuloksia on tarkoitus myöhemmässä vaiheessa hyödyntää koko maassa.  

Suunnitelman tueksi tehtiin laaja nettikysely, johon saatiin yli 260 vastausta Puulasta tilasta ja kehittämisestä kiinnostuneelta henkilöltä tai järjestöltä. Nettikyselyn tuloksia on huomioitu suunnitelmassa ja kyselyn rakenne ja vastanneiden taustatietoja on esitelty suunnitelman liitteessä.  Liiteessä on paljon muutakin mielenkiintoista tietoa Puulasta, kannattaa tutustua. 

 Suurkiitos kaikille nettikyselyyn vastanneille!

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 50 €:n lahjakortti. Voittaja oli Raine Kairantaus, Porvoo. ONNEA!


Etelä-Savon TE-keskuksen ohje "Tehoa istutuksiin"

 

Puula Kalastus